Schoonmakers hebben meer kans op ernstige ziekten: tijd voor actie!

Schoonmakers hebben meer kans op ernstige ziekten: tijd voor actie!

-

De kans op ernstige ziekten bij schoonmakers is groter dan gedacht. Doctoraatsstudente Laura Van den Borre (Vrije Universiteit Brussel) bestudeerde in haar onderzoek "Health risks in the cleaning industry" de grootste verschillen tussen doodsoorzaken van schoonmakers, bedienden en kaderleden. Hieruit blijkt dat het sterftecijfer door longaandoeningen en hart- en vaatziekten opvallend hoger ligt bij schoonmakers. Greenspeed analyseerde de studie in detail en wil de gehele industrie motiveren om samen aan een oplossing te werken en het belang van de gezondheid van de schoonmakers centraal te stellen.

Onderzoek

In Europa werken ongeveer vier miljoen mensen als schoonmaker. Dat is bijna twee procent van de beroepsbevolking. Laura Van den Borre en Professor Patrick Deboosere voerden onderzoek op basis van sterftegegevens van de Belgische beroepsbevolking over een periode van 20 jaar (1991-2011). Ze analyseerden aan de hand van overlijdensaktes wie er gestorven was en wat hiervan de oorzaak was. In totaal onderzochten ze 250.000 overlijdens bij mannen en vrouwen tussen 30 en 60 jaar.

Ernstige risico's

Schoonmaken is ongetwijfeld een zwaar beroep. Uit het onderzoek blijkt nu dat er ook ernstige risico's aan verbonden zijn. Zo ligt het sterfterisico voor vrouwelijke schoonmakers (2001-2011) tot maar liefst 16 procent hoger dan bij bedienden en kaderleden. Voor mannelijke schoonmakers ligt het sterfterisico zelfs tot meer dan 45 procent hoger. Ook na uitsluiting van rookgedrag blijkt dat schoonmakers een veel grotere kans hebben op chronische longaandoeningen en hart- en vaatziekten. De oorzaak hiervan is vermoedelijk onder meer te wijten aan het gebruik van schadelijke schoonmaakmiddelen.

Kan dit worden vermeden?

Werken met minder schadelijke, ecologische detergenten zou een levensredder kunnen zijn. Deze middelen zijn niet enkel beter voor het milieu maar claimen met het Cradle to Cradle-certificaat™ ook minder schadelijk te zijn voor de gezondheid van de schoonmakers. Dankzij de microvezeltechnologie wordt het gebruik van detergenten bovendien al drastisch verminderd. Meer en meer bedrijven en organisaties zien ecologische middelen en materialen als een positieve investering.

Michel de Bruin, CEO van Greenspeed, stelt: "De gezondheid van de schoonmakers is ontzettend belangrijk en wordt "the next big thing" in de sector. De sector heeft de laatste jaren enorm veel aandacht besteed aan het directe verband tussen schoonmaken en gezondheid. Er werd onder andere geïnnoveerd in veiligheid door het ontwikkelen van veilige verpakkingen."

"Ook inspanningen van de sector om meer ergonomische systemen te ontwikkelen, passen eerder binnen de directe, gekende invloed op de gezondheid. De langetermijneffecten van schoonmaken werden tot nu toe al te vaak onderbelicht en onderschat. De sector moet de ambitie hebben om deze ongekende, stille doders aan te pakken door onder andere te focussen op gezonder schoonmaken in de meest brede zin."

"De gezondheid van de schoonmaker moet als zodanig het uitgangspunt zijn voor verdere ontwikkelingen. Greenspeed wil voor een oplossing zorgen door Cradle to Cradle-gecertificeerde schoonmaakmiddelen, die geen schadelijke stoffen bevatten, aan te bieden. Verder blijft het ook een noodzaak om continu een goede training van het schoonmaakpersoneel te voorzien. Zo kan worden vermeden dat er onjuist met de producten wordt gewerkt en zijn de schoonmakers op de hoogte van de mogelijke gevaren."

"Greenspeed roept de gehele industrie hierbij graag op om meer aandacht te hebben voor deze problematiek en samen te werken aan een gezondere schoonmaak."

Terug naar vorige pagina

Volg ons
@greenspeed_international